รู้จักกับ อบต.

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

โครงการ / กิจกรรมประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสากู้ชีพกู้ภัย 2560

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสากู้ชีพกู้ภัย 2560 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

อบต. พุทไธสงจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่น ประจำปี 2560

อบต. พุทไธสงจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่น ประจำปี 2560 ณ บ้านแดงใหญ่

อบต.พุทไธสง จัดกิจกรรมการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารส่วนตำบลพุ

อบต.พุทไธสง จัดกิจกรรมการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารส่วนตำบลพุทไธสง

อบต.พุทไธสง จัดกิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อบต.พุทไธสง จัดกิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

โครงการเทิดทูนองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณา

โครงการเทิดทูนองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ

อบต.พุทไธสงจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.พุทไธสง โดยคณะวิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศ อบต.พุทไธสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พุทไธสง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบก - บ้านแดงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ตกรงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแดงใหญ่ หมู่ 13 - บ้านกอก หมู่ 9 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานข่าว