รู้จักกับ อบต.

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

โครงการ / กิจกรรมประจำปีงบประมาณ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2561-2564

โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2561-2564

อบต.พุทไธสง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสงคัพ ครั้งที่ 15

เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกันติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

อบต.พุทไธสง เข้าร่วมประชุมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC

อบต.พุทไธสง เข้าร่วมประชุมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC

อบต.พุทไธสง ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

อบต.พุทไธสง ร่วมกับโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

อบต.พุทไธสง มอบป้ายใบประกาศหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง มอบป้ายใบประกาศหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบก - บ้านแดงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ตกรงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแดงใหญ่ หมู่ 13 - บ้านกอก หมู่ 9 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานข่าว