รู้จักกับ อบต.

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

โครงการ / กิจกรรมประจำปีงบประมาณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

โครงการจัดฝึกอบรมทักษะด้านการกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

โครงการจัดฝึกอบรมทักษะด้านการกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Run for MoM ประจำปี 2561

โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Run for MoM ประจำปี 2561

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองบก

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านชาติ หมู่ที่ 11

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2561

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองบก หมู่ที่ 6

ครงการก่อสร้างผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองบก หมู่ที่ 6 (สายทางรอบหนองกุ๊ก) ขนาดโครงการ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามระบบแท่ง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศ อบต.พุทไธสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พุทไธสง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบก - บ้านแดงน้อย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานข่าว