รู้จักกับ อบต.

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

โครงการ / กิจกรรมประจำปีงบประมาณ

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ฉบับที่ 1/2561 เดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561

โครงการ อบต.เยี่ยมบ้าน

โครงการ อบต.เยี่ยมบ้าน วันที่ 14 ธันวาคม 2560

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 13 ธค 2560

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสากู้ชีพกู้ภัย 2560

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสากู้ชีพกู้ภัย 2560 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

อบต. พุทไธสงจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่น ประจำปี 2560

อบต. พุทไธสงจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่น ประจำปี 2560 ณ บ้านแดงใหญ่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ตามระบบแท่ง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศ อบต.พุทไธสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พุทไธสง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบก - บ้านแดงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ตกรงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแดงใหญ่ หมู่ 13 - บ้านกอก หมู่ 9 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานข่าว