รู้จักกับ อบต.

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

โครงการ / กิจกรรมประจำปีงบประมาณ

โครงการเทิดทูนองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณา

โครงการเทิดทูนองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ

อบต.พุทไธสงจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.พุทไธสง โดยคณะวิทยากรจาก ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ยุติ

อบต.พุทไธสง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรม วันที่ 11 กรกฏาคม 2560

โครงการ สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2560

อบต.พุทไธสง จัดโครงการ สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2560

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ประจำปี 2560

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ประจำปี 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศ อบต.พุทไธสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พุทไธสง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบก - บ้านแดงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ตกรงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแดงใหญ่ หมู่ 13 - บ้านกอก หมู่ 9 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานข่าว