รู้จักกับ อบต.

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

โครงการ / กิจกรรมประจำปีงบประมาณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

โครงการจัดฝึกอบรมทักษะด้านการกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

โครงการจัดฝึกอบรมทักษะด้านการกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561

โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Run for MoM ประจำปี 2561

โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Run for MoM ประจำปี 2561

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองบก

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านชาติ หมู่ที่ 11

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2561

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2561

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.62

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด

โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ให้กับผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ณ วัดหนองบก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานข่าว