รู้จักกับ อบต.

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

โครงการ / กิจกรรมประจำปีงบประมาณ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ยุติ

อบต.พุทไธสง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรม วันที่ 11 กรกฏาคม 2560

โครงการ สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2560

อบต.พุทไธสง จัดโครงการ สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2560

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ประจำปี 2560

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ประจำปี 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560

ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยที่สามารถความคุมได้ และควบคุมไม่ได้ ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุทไธสง

มอบป้ายโครงการประชาชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก และโครงการอาหารปลอดภัย

มอบป้ายโครงการประชาชนร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก และโครงการอาหารปลอดภัย ร่วมกับโรงพยาบาลพุทไธสง ที่ได้รับงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุทไธสง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศ อบต.พุทไธสง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.พุทไธสง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบก - บ้านแดงน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ ตกรงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแดงใหญ่ หมู่ 13 - บ้านกอก หมู่ 9 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ประกาศ อบต.พุทไธสง

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

10 กระทู้ล่าสุดจากกระดานข่าว