โครงการ / กิจกรรมประจำปีงบประมาณ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2561-2564

โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบล ประจำปี 2561-2564

อบต.พุทไธสง ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ด้วย ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร กำหนดเดินทางมาปฏิบัติราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่อำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กิจกรรมวันเด็ก 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง วันที่ 13 มกราคม 2561

อบต.พุทไธสง จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ร่วมกับชาวบ้านตำบลพุทไธสง จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

อบต.พุทไธสง จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2556

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2556

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 13-23 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

อบต.พุทไธสง เข้าตรวจโรงแรมที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

อบต.พุทไธสง เข้าตรวจโรงแรมบุญมณีรีสอร์ทซึ่งได้ยื่นขอรับใบอนุญาตเปิดโรงแรม

อบต.พุทไธสง อบรมจัดทำแผนสาธารณสุขมูลฐาน อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อบรมจัดทำแผนสาธารณสุขมูลฐาน อบต. ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

อบต.พุทไธสง ร่วมเปิดกีฬาบ้านแดงเกมส์

อบต.พุทไธสง ร่วมเปิดกีฬาบ้านแดงเกมส์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแดง

อบต.พุทไธสง ร่วมมหกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม

อบต.พุทไธสง ร่วมมหกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านหัวสะพาน ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

อบต.พุทไธสง จัดกิจกรรมวันเด็ก

อบต.พุทไธสง จัดกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557