โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

โครงการทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสงร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแดง และประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทไธสง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด