โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ประจำปี 2560

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ประจำปี 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง โดยมีท่านนายอำเภอ นายนิตร ปัทมเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีคณะจิตอาสาในตำบลพุทไธสงร่วมฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์