โครงการ สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2560

อบต.พุทไธสง จัดโครงการ สืบสานงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายวัด โดยมีท่านนายอำเภอนายนิมิตร ปัทมเจริญ เป็นประธานหล่อเทียนพรรษา ร่วมกับ นางกัลยา กฤตเวทินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ตำบลพุทไธสง