โครงการเทิดทูนองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณา

โครงการเทิดทูนองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560