อบต. พุทไธสงจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่น ประจำปี 2560

อบต. พุทไธสงจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่น ประจำปี 2560 ณ บ้านแดงใหญ่