โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ  2561 เมื่อวันที่ 13 ธค 2560 โดยท่านนายอำเภอ นายนิมิต ปัทมเจริญ เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพุทไธสง พบปะกับพี่น้องประชาชนตำบลพุทไธสง