โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ณ บ้านชาติ หมู่ที่ 11https://www.facebook.com/phutthaisonglocal/