กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองบกhttps://www.facebook.com/phutthaisonglocal/