โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ Run for MoM ประจำปี 2561

โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "Run for MoM" ประจำปี 2561
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
โดยจะจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ "Run for MoM" ตามเส้นทางตั้งแต่
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญาไปรอบบึงสระบัว แล้วกลับมาสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง
รวมระยะทาง 4.12 กิโลเมตร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 05.30 - 08.00 น.

 


https://www.facebook.com/phutthaisonglocal/