โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมhttps://www.facebook.com/phutthaisonglocal/