ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบต.พุทไธสง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

อบต.พุทไธสง ประชาสัมพันธ์โครงการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รัฐบาลบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อดูแลคนทุกช่วงวัย ให้สังคมไทยน่าอยู่ เป็นสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาคของทุกคน

อบต.พุทไธสง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ประกาศ อบต.พุทไธสงรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันฯ

ประกาศ อบต.พุทไธสง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลฯ

อบต.พุทไธสง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ฯเพิ่มเติม

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันฯเพิ่มเติม

อบต.พุทไธส ประกาศ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี

ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

อบต.พุทไธสง ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน