ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2558

 
พนักงานจ้าง ประเภท ตามภารกิจ
                   ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

 
รายละเอียด คลิ๊ก