ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
โครงการ ตกรงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแดงใหญ่ หมู่ 13 - บ้านกอก หมู่ 9 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

 
รายละเอียด คลิ๊ก