สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร1) ปี 2562

แบบสขร1.