ประกาศ อบต.พุทไธสงรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
ภาคความรู้ความสามรถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

 
          ตามที่คณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธง ได้ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามรถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถาบันกลาง ได้ดำเนินการประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
          องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง โดยคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ภาคความรู้ความสามรถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
          ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบสัมพาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

 
รายละเอียด คลิ๊กที่นี่