ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สำหรับผู้เข้ารับและผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจัดตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง จำนวน 110 ชุด โดยเป็น เสื้อคอเปิดสีกากี แบบชุดเวส (แบบที่ 1 แบบเสื้อปล่อยชาย) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด คลิ๊ก