ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พุทไธสง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจััดทำอาหารกลางวัน

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจััดทำอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2559

 
รายละเอียด คลิ๊ก