ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง  เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาส 4  (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562)
รายละเอียด...