ประกาศผลผู้ชนะประจำไตรมาส 2/63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง  เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาส 2  (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดคลิ๊ก...