ประกาศผลผู้ชนะประจำไตรมาส 3/63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง  เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาส 3  (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดคลิ๊ก...